Dersom man skal søke om lån er det viktig å ta hensyn til renten. Renten kan kort forklares som selve kostnaden ved å ta opp lån. Derfor kan renten ha stor påvirkning på prisen man ender opp med å betale totalt.

Banken setter renten i henhold til risikoen på lånet. Det vil si at banken vurderer hvor sannsynlig det er for at kunden ikke klarer å betale tilbake lånet. Dersom sannsynligheten er høy, blir også renten høy.

Det er viktig å vite hva slags lån man bør velge før man tar opp lån. Dersom man velger annuitetslån vil man betale ned en fast sum per måned gjennom hele nedbetalingstiden. Forøvrig blir tilleggs-avdragene økende for hver måned, mens renten synker.

Dersom man benytter seg av et serielån vil den første summen man betaler være den høyeste under hele nedbetalingen, deretter vil den månedlige summen synke fordi renten synker. Avdragene vil være faste.

Må ha god nok betjeningsevne

Dersom man ønsker å låne penger er det viktig å ha kontroll over sin egen økonomi. Man bør se over økonomien, og forsikre seg om at man har råd til å låne penger. Det er ofte snakk om store summer, og mye mer enn det de fleste har på bok.

Dermed må man opprettholde en viss struktur når det kommer til nedbetaling. Dersom man tidligere har hatt orden på økonomien sin er det lettere å få gode lånevilkår.

Sammenlign ALLTID på forhånd

Man bør alltid vurdere om man kan kutte ned på kostnadene når man skal ta opp lån. Dersom man får et nytt lån, spesielt et serielån, vil man få store månedlige kostnader. Man bør derfor passe på at de foreløpige kostnadene, i tillegg til lånekostnadene, er mulige å betale ned.

Før man bestemmer seg for å ta opp lån er det viktig å sammenligne lånevilkår hos forskjellige banker og andre långivere. På denne måten finner man et lån som passer best mulig.

Din såkalte kredittscore er med på å bestemme mye i livet ditt. Den er avgjørende for om du får forbrukslån, boliglån, billån og lignende. Kredittscoren kan også innvirke på om Telenor vil gi deg mobilabonnement, om Elkjøp vil la deg kjøpe vaskemaskin på avbetaling, og mye mer.

Dette er kredittscore

Såkalte kredittopplysningsbyråer utarbeider en score for alle myndige personer i landet. Scoren er basert på personens økonomi, alder, boforhold, og en rekke andre faktorer. Idéen er å prøve å rangere folk i forhold til hvor sikre betalere de er. Du kan for eksempel sjekke hvor mye du skylder i forbrukslån ved hjelp av Gjeldsregisteret.com. Det koster deg ikke noe, og du behøver kun bankid.

Vanligvis brukes en skala som går fra 0 til 100, der 100 er best (mest kredittverdig). Gjennomsnittet i den norske befolkningen er like over 50.

Bankenes kredittvurdering

Banker og andre som tilbyr tjenester og varer med et kredittelement (mobilselskap, strømleverandører, salg på avbetaling, etc.), abonnerer på kredittinformasjon fra de nevnte byråene. Når en lånesøker kredittvurderes, er kredittscoren en avgjørende faktor for om lånet innvilges. Det samme skjer hos for eksempel Telenor når du søker vil ha mobilabonnement.

Score over 10 må til

De fleste banker og kredittytere har som policy at personer med score under 10, skal få avslag. Ligger scoren mellom 10 og 20, vil det normalt medføre en mer grundig vurdering fra kredittyterens side. Scoren kan også være med på å avgjøre hvor stort lån en bank er villig til å yte. Personer med score fra 20 og oppover, får stort sett alltid innvilget lånet eller kreditten, såfremt de oppfyller øvrige krav.

Andre krav og forhold

Bankene må naturligvis også forholde seg til søkerens økonomi, betalingshistorikk, minstekrav til alder, og andre forhold. Du vil ikke få et forbrukslån på flere hundre tusen bare på grunnlag av en god kredittscore. Du må tjene nok, gjelden din ellers kan ikke være for høy, du kan ikke ha betalingsanmerkninger, og du skal ha penger nok til livsopphold også.

Bestemmer rentene på lånet

I sammenheng med forbrukslån uten sikkerhet, er kredittscoren mer avgjørende enn i andre sammenhenger. Her brukes scoren, sammen med andra faktorer, også til å bestemme hvilke renter banken vil gi deg. De fleste forbrukslån har renter som ligger mellom 6% og 20%. God score vil dermed tilsi at du kan få lave renter, mens dårlig score kan bety dyrere renter.

Kredittscoren er ikke statisk

Noen av faktorene som er med å bestemme en kredittscore, har du ingen sjanse til å påvirke. Alderen din, som er avgjørende, er et godt eksempel. Andre faktorer er vanskelige å påvirke, mens noen kan du påvirke i stor grad.

Å jobbe for å forbedre ens egen kredittscore er smart. Det tar tid å få resultater, men på sikt vil det lønne seg. Forbedringer i dag kan være avgjørende for om du for eksempel får boliglån en gang i fremtiden.

Dette bør du gjøre

Det er ikke hensiktsmessig å liste opp alt som påvirker en kredittscore, men vi kan nevne de viktigste, og som du selv kan påvirke.

  • Bomønster – Det teller negativt å endre adresse i Folkeregisteret for ofte.
  • Inntekt – Det teller negativt at inntekten varierer mye, og spesielt om inntektene er synkende.
  • Eierskap og verv – Det teller negativt å eie enkeltpersonforetak som har dårlig kredittscore, eller andeler, samt ha styreverv i selskap med dårlig kredittscore.
  • Betalingsvilje – Det teller negativt å være sen med betalinger til stadighet, spesielt dersom krav går til inkasso. Får du betalingsanmerkning vil du være avskåret fra å få forbrukslån og andre lån.
  • Betalingsevne – Det teller negativt å ha mye gjeld i forhold til inntekt. Husk at ubenyttet kreditt også kan telle negativt.